Úvod Klub Sieň slávy Ivan HRDLIČKA

Pochdza z predmestia hlavnho mesta, z Rae. U ako iaka ho objavil trner J. Bali a nasmeroval na Teheln pole. Stle sa zdokonaoval a v roku 1963 bol u pripraven na ligu. Dotiahol to potom vemi aleko. V roku 1969 patril do partie, ktor pod vedenm M. Viana zskala Pohr vazov pohrov. Doteraz je to ojedinel spech, lebo nikto to nedokzal zopakova. Vek Barcelona sa musela v Bazileji skloni pred malou Bratislavou. Rozbehnut a sebavedom mustvo hne na druh rok zskalo federlny titul majstra. V mustve boli vtedy piliere nielen toho kolektvu, ale celej histrie belasch: Vencel, Hrivnk, bratia Zlochovci, apkoviovci, Mutkovi, A. Horvth, L. Mder, K. Jokl, J. vehlk a al. Neraz sa aj piati objavili v reprezentanom mustve. Ivan Hrdlika bol dispeerom a dirigentom tohto mustva, asto aj kapitnom. Nesmierne vytrval zlonk, obhospodarujci vo dvojici cel stred ihriska, inteligentn technik s neobyajnm prehadom v hre. Prednosou bolo, e asto zo strednch vzdialenost aj zakonoval. Preto toto vetko nosil v rokoch 1964 1971 reprezentan iapku spolu 17-krt, ke mal dvakrt generlku ako junior a raz aj v B-mustve. V prvom mustve SSR tvoril tandem najastejie s L. Kunom i A. Horvthom, a bola to skuton sila. Vo vrcholnej forme bol prve v tch rokoch 1968 1971, ke sa dostal s trnerom J. Markom na majstrovstv sveta do Mexika (1970). V belasom drese strvil 15 rokov, z nich desa ligovch. Potom bol ete v troch ronkoch na spiske Zbrojovky Brno a aj tam si vyslil vysok uznanie. V lige nastpil 315-krt, o tie hovor o jeho stabilite a forme. Mohol dosiahnu viac? Istee, ako kad. Ivan vak skutone myslel aj na ivot po futbale, tudoval a stal sa ininierom ekonmie. V tej oblasti po roku 1975 aj pracoval, preto hral iba divziu v Petralke, no oskoro ho futbal prilkal sp. Aj to bolo uznanie, ke si ho trner M. Vian vybral za svojho asistenta. Ivan sa vrtil a dlh roky trnoval na rznych sekoch. V roku 2009 sa chvlili v Lamai, akho maj oni slvneho trnera.

Ivan HRDLIČKA

(20. 11. 1943)

Pochádza z predmestia hlavného mesta, z Rače. Už ako žiaka ho objavil tréner J. Baláži a nasmeroval na Tehelné pole. Stále sa zdokonaľoval a v roku 1963 bol už pripravený na ligu. Dotiahol to potom veľmi ďaleko. V roku 1969 patril do partie, ktorá pod vedením M. Vičana získala Pohár víťazov pohárov. Doteraz je to ojedinelý úspech, lebo nikto to nedokázal zopakovať. Veľká Barcelona sa musela v Bazileji skloniť pred malou Bratislavou. Rozbehnuté a sebavedomé mužstvo hneď na druhý rok získalo federálny titul majstra. V mužstve boli vtedy piliere nielen toho kolektívu, ale celej histórie belasých: Vencel, Hrivnák, bratia Zlochovci, Čapkovičovci, Mutkovič, A. Horváth, L. Móder, K. Jokl, J. Švehlík a ďalší. Neraz sa aj piati objavili v reprezentačnom mužstve. Ivan Hrdlička bol dispečerom a dirigentom tohto mužstva, často aj kapitánom. Nesmierne vytrvalý záložník, obhospodarujúci vo dvojici celý stred ihriska, inteligentný technik s neobyčajným prehľadom v hre. Prednosťou bolo, že často zo stredných vzdialeností aj zakončoval. Preto toto všetko nosil v rokoch 1964 – 1971 reprezentačnú čiapku spolu 17-krát, keď mal dvakrát generálku ako junior a raz aj v B-mužstve. V prvom mužstve ČSSR tvoril tandem najčastejšie s L. Kunom či A. Horváthom, a bola to skutočná sila. Vo vrcholnej forme bol práve v tých rokoch 1968 – 1971, keď sa dostal s trénerom J. Markom na majstrovstvá sveta do Mexika (1970). V belasom drese strávil 15 rokov, z nich desať ligových. Potom bol ešte v troch ročníkoch na súpiske Zbrojovky Brno a aj tam si vyslúžil vysoké uznanie. V lige nastúpil 315-krát, čo tiež hovorí o jeho stabilite a forme. Mohol dosiahnuť viac? Isteže, ako každý. Ivan však skutočne myslel aj na život po futbale, študoval a stal sa inžinierom ekonómie. V tej oblasti po roku 1975 aj pracoval, preto hral „iba“ divíziu v Petržalke, no čoskoro ho futbal prilákal späť. Aj to bolo uznanie, keď si ho tréner M. Vičan vybral za svojho asistenta. Ivan sa vrátil a dlhé roky trénoval na rôznych úsekoch. V roku 2009 sa chválili v Lamači, akého majú oni slávneho trénera.

Neprehliadnite

Permanentky na novú sezónu 2024/25.
Pozývame vás na Tehelné pole.
Vydražte si dresy a pomôžte dobrej veci.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.