Úvod Klub Sieň slávy Ladislav PECKO

Do Slovana priiel v roku 1985 a tri roky sme o om vedeli mlo. Mustvo toti hralo v 2. lige. V tichosti sa vak kuli plny budcich spechov. Pripravovali ich hri ako Stpala, Tittel, Chvla, Glonek, Maixner, Kritofk, Juriga, Vencel ml., Pecko a al. Za tri roky sa vyplhali do najvyej sae. Laco Pecko pomhal na pravom krdle. Bol vtedy zrejme nam najrchlejm tonkom, z jeho nikov padali gly a sm ich aj dval. Prv ho zaradil do mustva trner J. Jankech. Nebolo to prekvapenie. Laco iba vyuval danosti a to, o sa nauil v atletike, hdzanej, basketbale, ba aj v hokeji v rodnom Krsne nad Kysucou. Ke zaal v roku 1983 chodi do koly na Orave, hrval za Doln Kubn. Tam ho naiel trner J. Obert a povolal do Bratislavy, kde sa u osvedil tie Oravan D. Tittel. Laco sa najprv prebojoval do reprezentcie 21-ronch a od jesene 1988 pod vedenm D. Galisa do ligy. Tento zklad hrov potom vybojoval po 17 rokoch federlny titul majstra. V tch rokoch bol u Pecko reprezentantom SFR a 11-krt reprezentoval. Za Slovensko si pripsal alch es tartov a medzi tm aj tri slovensk tituly majstra. Chr o jeho rchlosti sa dostal a do panielska, kde ho skali v klube Logrones. Nebolo z toho ni, iel na chvu do Drnovc, ale op sa vrtil do belasho. Trneri ho prerobili na obrancu a aj tam bol vborn. Prestal hra, a ke jeho mustvo op vypadlo o sa niie a okruh sa uzavrel v roku 2004. V lige nastpil 431-krt, o je slovensk rekord, priom dal 30 glov. Aj ke v roku 2004 odchdzal, bol najlepm hrom belasch. Pri mldei zaal hne trnersk p, bol aj asistentom pri reprezentanej sedemnstke, pokraoval medzi dospelmi ako asistent Borisa Kitku a 31. marca 2008 ho nahradil vo funkcii hlavnho trnera. Viditene sa z toho teil, nov funkciu preval a mustvo Slovana po 10 rokoch priviedol op k titulu majstra.

Ladislav PECKO

(27. 6. 1968)

Do Slovana prišiel v roku 1985 a tri roky sme o ňom vedeli málo. Mužstvo totiž hralo v 2. lige. V tichosti sa však kuli plány budúcich úspechov. Pripravovali ich hráči ako Stúpala, Tittel, Chvíla, Glonek, Maixner, Krištofík, Juriga, Vencel ml., Pecko a ďalší. Za tri roky sa vyšplhali do najvyššej súťaže. Laco Pecko pomáhal na pravom krídle. Bol vtedy zrejme naším najrýchlejším útočníkom, z jeho únikov padali góly a sám ich aj dával. Prvý ho zaradil do mužstva tréner J. Jankech. Nebolo to prekvapenie. Laco iba využíval danosti a to, čo sa naučil v atletike, hádzanej, basketbale, ba aj v hokeji v rodnom Krásne nad Kysucou. Keď začal v roku 1983 chodiť do školy na Orave, hrával za Dolný Kubín. Tam ho našiel tréner J. Obert a povolal do Bratislavy, kde sa už osvedčil tiež Oravčan D. Tittel. Laco sa najprv prebojoval do reprezentácie 21-ročných a od jesene 1988 pod vedením D. Galisa do ligy. Tento základ hráčov potom vybojoval po 17 rokoch federálny titul majstra. V tých rokoch bol už Pecko reprezentantom ČSFR a 11-krát reprezentoval. Za Slovensko si pripísal ďalších šesť štartov a medzi tým aj tri slovenské tituly majstra. Chýr o jeho rýchlosti sa dostal až do Španielska, kde ho skúšali v klube Logrones. Nebolo z toho nič, šiel „na chvíľu“ do Drnovíc, ale opäť sa vrátil do belasého. Tréneri ho prerobili na obrancu a aj tam bol výborný. Prestal hrať, až keď jeho mužstvo opäť vypadlo o súťaž nižšie a okruh sa uzavrel v roku 2004. V lige nastúpil 431-krát, čo je slovenský rekord, pričom dal 30 gólov. Aj keď v roku 2004 odchádzal, bol najlepším hráčom belasých. Pri mládeži začal hneď trénerskú púť, bol aj asistentom pri reprezentačnej sedemnástke, pokračoval medzi dospelými ako asistent Borisa Kitku a 31. marca 2008 ho nahradil vo funkcii hlavného trénera. Viditeľne sa z toho tešil, novú funkciu prežíval a mužstvo Slovana po 10 rokoch priviedol opäť k titulu majstra.

Neprehliadnite

Vydražte si dresy a pomôžte dobrej veci.
Permanentky na novú sezónu 2024/25.
Pozývame vás na Tehelné pole.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.