Úvod Klub Sieň slávy Peter DUBOVSKÝ

Okolo roku 1990 sa ako hadali na Slovensku vek futbalisti, hoci Slovan zskal ete v roku 1992 federlny titul. Pokraoval vo vyhadvan slovenskch hrov, ale nadpriemernch bolo ako afranu. Vyberali sa iba hrozienka. Jednm z nich bol Peter Dubovsk. Mal 22 rokov a u sa stal najlepm slovenskm futbalistom, ba bol aj krom ligovch strelcov s rekordnmi 27 glmi. Nielen to, on bol u aj 14-nsobnm reprezentantom esko-Slovenska. Zaali pribda aj tarty v reprezentcii Slovenska, ktor sa zastavili ete v mladom veku na sle 33 s 12 glmi! Na mladho chlapca, Bratislavana a odchovanca Slovana skvel vizitka. ton zlonk aj vysunut hrot, jemn technik a elegn. Ni viac si nemohol pria. U vtedy sa zaali o neho zaujma vek kluby na ele s Ajaxom Amsterdam a Realom Madrid. Vybral si panielsky krovsk klub. Strvil tam s vekmi hviezdami dva roky. Ukzalo sa vak, e nebol ako jemn chlapec pripraven na tvrd profesionlne zkony tejto hry vo vekch kluboch. Chbal mu domov, priatelia, rodiia i Slovan. Nemal tvrd lakte, aby sa predval pred takmer 100 000 divkmi kad dva tdne, nevedel bojova o miesto vetkmi prostriedkami. Slunos a umenie nestaili. Preiel do menieho klubu, nie takho npadnho kolektvu v Oviede. Najm preto, e chcel viac hra. Od aprla 1996 sa upokojil, hoci gly ani tam nepadali poda plnov. Prilo aj zranenie a zase stup. Op mlo priebojn povaha, slab styk s mdiami, nepochopenie bulvru. Km v Slovane bol hviezdou . 1 a vetko sa mu prispsobovalo, v panielsku bol hrom do radu, ktor musel o slvu bojova. Toto vetko na sto percent nedokzal, no akalo sa, e sa ete nieomu priu. Sm sa uspokojoval s tm, e on veru vo futbale ete nepovedal posledn slovo. Stle snval nielen o vekom mustve, ale aj o svojich vekch vkonoch. Nedosnval. Na dovolenke v alekch diaavch Thajska, v lete 2000, sa pri fotografovan pomykol, spadol do rokliny a akmu zraneniu podahol v mladom veku. Neuveriten tragdia a ak strata mladho hra i loveka, ktor toho mal ete vemi vea pred sebou.

Peter DUBOVSKÝ

(7. 5. 1972 - 23. 6. 2000)

Okolo roku 1990 sa ťažko hľadali na Slovensku veľkí futbalisti, hoci Slovan získal ešte v roku 1992 federálny titul. Pokračoval vo vyhľadávaní slovenských hráčov, ale nadpriemerných bolo ako šafranu. Vyberali sa iba hrozienka. Jedným z nich bol Peter Dubovský. Mal 22 rokov a už sa stal najlepším slovenským futbalistom, ba bol aj kráľom ligových strelcov s rekordnými 27 gólmi. Nielen to, on bol už aj 14-násobným reprezentantom Česko-Slovenska. Začali pribúdať aj štarty v reprezentácii Slovenska, ktoré sa zastavili ešte v mladom veku na čísle 33 s 12 gólmi! Na mladého chlapca, Bratislavčana a odchovanca Slovana skvelá vizitka. Útočný záložník aj vysunutý hrot, jemný technik a elegán. Nič viac si nemohol priať. Už vtedy sa začali o neho zaujímať veľké kluby na čele s Ajaxom Amsterdam a Realom Madrid. Vybral si španielsky kráľovský klub. Strávil tam s veľkými hviezdami dva roky. Ukázalo sa však, že nebol ako jemný chlapec pripravený na tvrdé profesionálne zákony tejto hry vo veľkých kluboch. Chýbal mu domov, priatelia, rodičia i Slovan. Nemal tvrdé lakte, aby sa predával pred takmer 100 000 divákmi každé dva týždne, nevedel bojovať o miesto všetkými prostriedkami. Slušnosť a umenie nestačili. Prešiel do menšieho klubu, nie takého nápadného kolektívu v Oviede. Najmä preto, že chcel viac hrať. Od apríla 1996 sa upokojil, hoci góly ani tam nepadali podľa plánov. Prišlo aj zranenie a zase ústup. Opäť málo priebojná povaha, slabý styk s médiami, nepochopenie bulváru. Kým v Slovane bol hviezdou č. 1 a všetko sa mu prispôsobovalo, v Španielsku bol hráčom do radu, ktorý musel o slávu bojovať. Toto všetko na sto percent nedokázal, no čakalo sa, že sa ešte niečomu priučí. Sám sa uspokojoval s tým, že on veru vo futbale ešte nepovedal posledné slovo. Stále sníval nielen o veľkom mužstve, ale aj o svojich veľkých výkonoch. Nedosníval. Na dovolenke v ďalekých diaľavách Thajska, v lete 2000, sa pri fotografovaní pošmykol, spadol do rokliny a ťažkému zraneniu podľahol v mladom veku. Neuveriteľná tragédia a ťažká strata mladého hráča i človeka, ktorý toho mal ešte veľmi veľa pred sebou.

Neprehliadnite

Vydražte si dresy a pomôžte dobrej veci.
Permanentky na novú sezónu 2024/25.
Pozývame vás na Tehelné pole.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.