Úvod Klub Sieň slávy Ján ŠVEHLÍK

Rodk z Love chodieval do Bratislavy ako hr dorasteneckej ligy zo iaru nad Hronom. Kee hral dobre a patril k najlepm, bratislavsk sliedii iba akali na vhodn prleitos, aby sa ho mohli zmocni. V roku 1969 priiel so zmerom tudova prvo. Najprv ho zaradili do B-mustva, no len o trochu zmunel, u ho trneri M. Vian, J. Hucko a J. Venglo tlaili vyie. Ako 20-ron hral u ligu a ako 22-ron sa stal reprezentantom republiky. Takmer stle bol strednm tonkom, najastejie medzi Jnom apkoviom a M. Masnm. Trins rokov patril belasm, iba o si odbehol odsli vojensk slubu do Dukly Praha. V lige odohral 296 zpasov a dal 79 glov. V rokoch 1974 1979 reprezentoval 18-krt, priom 4-krt skroval. estnskrt ho vak povolali do juniorskho drustva a raz hral za olympionikov. Je majstrom Eurpy do 23 rokov, aj ke vo fi nle nemohol nastpi. Vrchol sa vak dostavil v roku 1976, ke bol v kdri V. Jeeka a J. Vengloa v zvere ME 1976. V prvom zpase s Holandskom vylil rozhodca Pollka, vehlk ho neakane a vborne nahradil. Bol duou fi nlovho mustva a dal proti NSR jeden z glov (2:2). Viacer komenttori tvrdili, e to bol prve on, kto svojimi vlastnosami umonil aplikova zmery trnerov a cel koncepciu hry. V belasom drese bol 3-krt majstrom republiky (1970, 1974, 1975), 2-krt vazom s. pohra (1974 a 1982). Vytudoval na doktora prv, kariru dokonil v belgickom Hasselte a niektorch mench rakskych kluboch. Bol to center tlejej postavy, ale ako iv striebro. Vborn technik, nebojcny bojovnk i pohotov strelec, ktor vynikal dravosou i rchlosou. Mal prezvku vehla, odvoden od mena, ale aj olk, pretoe asto vedel v rozhodujcich chvach zaskoi a zakoni. Po ukonen innosti zaal pracova ako prvnik, ale pri futbale to bolo zaujmavejie. Stal sa asistentom pri A-mustve Slovana, ba viedol ho aj sm, napr. zo dvakrt vo fi nle Slovenskho pohra. S D. Galisom m zsluhy aj o tituly majstra a bol asistentom, tie pri titule, so S. Grigom. Teraz je portovm riaditeom Slovana.

Ján ŠVEHLÍK

(17. 1. 1950)

Rodák z Lovče chodieval do Bratislavy ako hráč dorasteneckej ligy zo Žiaru nad Hronom. Keďže hral dobre a patril k najlepším, bratislavskí sliediči iba čakali na vhodnú príležitosť, aby sa ho mohli zmocniť. V roku 1969 prišiel so zámerom študovať právo. Najprv ho zaradili do B-mužstva, no len čo trochu zmužnel, už ho tréneri M. Vičan, J. Hucko a J. Vengloš tlačili vyššie. Ako 20-ročný hral už ligu a ako 22-ročný sa stal reprezentantom republiky. Takmer stále bol stredným útočníkom, najčastejšie medzi Jánom Čapkovičom a M. Masným. Trinásť rokov patril belasým, iba čo si odbehol odslúžiť vojenskú službu do Dukly Praha. V lige odohral 296 zápasov a dal 79 gólov. V rokoch 1974 –1979 reprezentoval 18-krát, pričom 4-krát skóroval. Šestnásťkrát ho však povolali do juniorského družstva a raz hral za olympionikov. Je majstrom Európy do 23 rokov, aj keď vo fi nále nemohol nastúpiť. Vrchol sa však dostavil v roku 1976, keď bol v kádri V. Ježeka a J. Vengloša v závere ME 1976. V prvom zápase s Holandskom vylúčil rozhodca Polláka, Švehlík ho nečakane a výborne nahradil. Bol dušou fi nálového mužstva a dal proti NSR jeden z gólov (2:2). Viacerí komentátori tvrdili, že to bol práve on, kto svojimi vlastnosťami umožnil aplikovať zámery trénerov a celú koncepciu hry. V belasom drese bol 3-krát majstrom republiky (1970, 1974, 1975), 2-krát víťazom Čs. pohára (1974 a 1982). Vyštudoval na doktora práv, kariéru dokončil v belgickom Hasselte a niektorých menších rakúskych kluboch. Bol to center útlejšej postavy, ale ako živé striebro. Výborný technik, nebojácny bojovník i pohotový strelec, ktorý vynikal dravosťou i rýchlosťou. Mal prezývku „Švehla“, odvodenú od mena, ale aj „žolík“, pretože často vedel v rozhodujúcich chvíľach zaskočiť a zakončiť. Po ukončení činnosti začal pracovať ako právnik, ale pri futbale to bolo zaujímavejšie. Stal sa asistentom pri A-mužstve Slovana, ba viedol ho aj sám, napr. zo dvakrát vo fi nále Slovenského pohára. S D. Galisom má zásluhy aj o tituly majstra a bol asistentom, tiež pri titule, so S. Grigom. Teraz je športovým riaditeľom Slovana.

Neprehliadnite

Pozrite si to najdôležitejšie z dnešnej predzápasovej tlačovej konferencie v Slovinsku.
Belasí práve prišli do Celje. Takto vidí zajtrajší zápas Robo Mak.
Po roku a pol je "Musta" späť v belasom a na interview si trúfol hneď po slovensky :)

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.