Úvod Klub Sieň slávy Ján a Ľudovít ZLOCHA

Je to tak futbalov rarita. Dvaja bratia v jednom drese, obaja reprezentanti a spolu aj vazmi Pohra vazov pohrov. Nie je na svete vea takch. Otec mohol iari spokojnosou. Ve to on ich vodil na tadin, on im radil, zariaoval, o bolo potrebn pre ivot i pre futbal. Star Janko sa dostal do portovej koly a o tri roky mlad udovt ho zaal napodobova a doha. Starieho si raz pri kolskch zpasoch vyhliadol dr. Bali, mlad sa pi tm, e jeho objavil Jim astn. Obidvaja s v Slovane od zaiatku, ie odchovanci. Jn hadal ligov uplatnenie od roku 1964 v Trnave a naiel ho. Hne zskal aj prv svoj i trnavsk titul. Roku 1966 iiel sli do Dukly Praha, kde zskal druh titul majstra. Vade dobre, ale vrtil sa domov, k Dunaju. V prav chvu, pretoe mustvo sa vrhlo na PVP a zskalo ho vo finle s Barcelonou. Janko pridal tret titul v treom mustve, pretoe aj Slovan bol majstrom. Bojoval v kvalifikcii na MS 1970 v Mexiku a potom si tam aj zahral. Viac si ani nemono ela. es rokov hral v jednom mustve s bratom, dokonca v jednom obrannom rade. Pripsali si po dva tituly. udo zaal v lige roku 1964 a dva roky na Jna akal. Reprezentoval levat i v B-mustve a do ka sa dostal, ke brat konil, roku 1971, na dvans zpasov. Jeden bol vysok a tvrd, v reprezentcii nahrdzal vbornho V. Hagaru. Druh, tie fyzicky zdatn a obetav, ni, ale tie vborn hlavikr, po ktorom prebral v Slovane tafetu Ondru. V reprezentcii mal konkurentov v Dobiaovi, Hrivnkovi, Tborskom i Samekovi. Pravda je vak tak, e obaja patrili vo svojich rokoch k s. futbalovej pike. ako by ste hadali niekoho, kto by vm povedal, ktor z nich bol lep. Zhodnime sa, e boli rovnak. Star s prezvkou Proke sa stal doktorom prv, mlad Kefa, vytudoval strojn priemyslovku. Jn bol aj rozhodcom, udo sa stal roku 1999 predsedom Slovana. Obidvaja zohrali v lige okolo 200 zpasov. Star je rodk z Bratislavy, mlad z Kopian.

Ján a Ľudovít ZLOCHA

(24. 3. 1942) a (17. 5. 1945)

Je to taká futbalová rarita. Dvaja bratia v jednom drese, obaja reprezentanti a spolu aj víťazmi Pohára víťazov pohárov. Nie je na svete veľa takých. Otec mohol žiariť spokojnosťou. Veď to on ich vodil na štadión, on im radil, zariaďoval, čo bolo potrebné pre život i pre futbal. Starší Janko sa dostal do športovej školy a o tri roky mladší Ľudovít ho začal napodobňovať a doháňať. Staršieho si raz pri školských zápasoch vyhliadol dr. Baláži, mladší sa pýši tým, že jeho objavil Jim Šťastný. Obidvaja sú v Slovane od začiatku, čiže odchovanci. Ján hľadal ligové uplatnenie od roku 1964 v Trnave a našiel ho. Hneď získal aj prvý svoj i trnavský titul. Roku 1966 išiel slúžiť do Dukly Praha, kde získal druhý titul majstra. Všade dobre, ale vrátil sa domov, k Dunaju. V pravú chvíľu, pretože mužstvo sa vrhlo na PVP a získalo ho vo finále s Barcelonou. Janko pridal tretí titul v treťom mužstve, pretože aj Slovan bol majstrom. Bojoval v kvalifikácii na MS 1970 v Mexiku a potom si tam aj zahral. Viac si ani nemožno želať. Šesť rokov hral v jednom mužstve s bratom, dokonca v jednom obrannom rade. Pripísali si po dva tituly. Ľudo začal v lige roku 1964 a dva roky na Jána čakal. Reprezentoval levíčatá i v B-mužstve a do áčka sa dostal, keď brat končil, roku 1971, na dvanásť zápasov. Jeden bol vysoký a tvrdý, v reprezentácii nahrádzal výborného V. Hagaru. Druhý, tiež fyzicky zdatný a obetavý, nižší, ale tiež výborný hlavičkár, po ktorom prebral v Slovane štafetu Ondruš. V reprezentácii mal konkurentov v Dobiašovi, Hrivnákovi, Táborskom i Samekovi. Pravda je však taká, že obaja patrili vo svojich rokoch k čs. futbalovej špičke. Ťažko by ste hľadali niekoho, kto by vám povedal, ktorý z nich bol lepší. Zhodnime sa, že boli rovnakí. Starší s prezývkou „Prokeš“ sa stal doktorom práv, mladší „Kefa“, vyštudoval strojnú priemyslovku. Ján bol aj rozhodcom, Ľudo sa stal roku 1999 predsedom Slovana. Obidvaja zohrali v lige okolo 200 zápasov. Starší je rodák z Bratislavy, mladší z Kopčian.

Neprehliadnite

Lukáš Pauschek je novým rekordérom našej ligy.
Cesar Blackman o svojom prvom majstrovskom titule.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.