Úvod Klub Sieň slávy Leopold ŠŤASTNÝ

U ako trner priviedol roku 1949 prv mimoprask mustvo Sokol NV Bratislava k titulu majstra SR. Bol to vek futbalov a historick in. Rodk z Rohonka na Zhor venoval nmu klubu takmer cel ivot. Bol mysliteom a revolucionrom tejto hry. Mu so zaujmavou povahou i myslenm, otvoren a svojsk, ktor, ako hovoria jeho nasledovnci, bol vdy s futbalom o desa rokov pred ostatnou Eurpou. Cel genercie jeho uov, na ele s J. Vengloom i A. Hloekom, doteraz vysoko uznvaj jeho mylienky i prax. So Slovanom zskal tyri tituly majstra (jeden s OAP) a vea alch spechov, odchdzal i vracal sa, raz so slvou, inokedy potichu, ale vdy bol slovanistom. Trnoval od roku 1949 do roku 1965. Zaujmavosou bolo, e ke mal trnova vojensk OAP, museli na to (pre ida), vybavova povolenie a u prezidenta J. Tisa. Neboli to pre neho radostn roky, prenasledovali ho aj preto, e brat emigroval. Jim sa preto dokonca dostal aj za mree. Popularita nepomohla. Roku 1968 odiiel za hranice aj sm. Trnoval v Innsbrucku, konkuroval Viedenanom. T ho pozvali a urobili trnerom reprezentcie a do roku 1975. Viedol 49 zpasov. il v Raksku, ale neskr sa presahoval za bratom do Kanady. Hral v belasch radoch v rokoch 1935 1940 a zohral 97 ligovch zpasov. Predtm vak obliekal aj dorasteneck dres. Ako hr mal dva tituly majstra. Jim, ako ho kad prezval, bol obrancom. Viac zpasov v lige nemohol odohra, lebo klub nebol v najvyej sai. Roku 1937 dvakrt reprezentoval SR proti Lotysku a Raksku (vdy vazne) s Kolskm, hom, Kopeckm, Burgrom, Daukom a almi. Potom nastpil za Slovensko proti Bulharsku v Sofii (4:1) a chystal sa na trnovanie. Vo futbalovch kruhoch na neho nemono zabudn. Pre belas farby urobil nesmierne vea. Tvrd hr a trner s videnm modernejej a spenejej budcnosti. Vychoval desiatky reprezentantov a dosiahol so Slovanom pozoruhodn spechy.

Leopold ŠŤASTNÝ

(23. 5. 1911 - 14. 5. 1996)

Už ako tréner priviedol roku 1949 prvé mimopražské mužstvo – Sokol NV Bratislava – k titulu majstra ČSR. Bol to veľký futbalový a historický čin. Rodák z Rohožníka na Záhorí venoval nášmu klubu takmer celý život. Bol mysliteľom a revolucionárom tejto hry. Muž so zaujímavou povahou i myslením, otvorený a svojský, ktorý, ako hovoria jeho nasledovníci, bol vždy s futbalom o desať rokov pred ostatnou Európou. Celé generácie jeho „učňov“, na čele s J. Venglošom či A. Hložekom, doteraz vysoko uznávajú jeho myšlienky i prax. So Slovanom získal štyri tituly majstra (jeden s OAP) a veľa ďalších úspechov, odchádzal i vracal sa, raz so slávou, inokedy potichu, ale vždy bol slovanistom. Trénoval od roku 1949 do roku 1965. Zaujímavosťou bolo, že keď mal trénovať vojenský OAP, museli na to (pre Žida), vybavovať povolenie až u prezidenta J. Tisa. Neboli to pre neho radostné roky, prenasledovali ho aj preto, že brat emigroval. „Jim“ sa preto dokonca dostal aj za mreže. Popularita nepomohla. Roku 1968 odišiel za hranice aj sám. Trénoval v Innsbrucku, konkuroval Viedenčanom. Tí ho pozvali a urobili trénerom reprezentácie až do roku 1975. Viedol 49 zápasov. Žil v Rakúsku, ale neskôr sa presťahoval za bratom do Kanady. Hral v belasých radoch v rokoch 1935 – 1940 a zohral 97 ligových zápasov. Predtým však obliekal aj dorastenecký dres. Ako hráč mal dva tituly majstra. Jim, ako ho každý prezýval, bol obrancom. Viac zápasov v lige nemohol odohrať, lebo klub nebol v najvyššej súťaži. Roku 1937 dvakrát reprezentoval ČSR proti Lotyšsku a Rakúsku (vždy víťazne) s Kolským, Říhom, Kopeckým, Burgrom, Daučíkom a ďalšími. Potom nastúpil za Slovensko proti Bulharsku v Sofii (4:1) a chystal sa na trénovanie. Vo futbalových kruhoch na neho nemožno zabudnúť. Pre belasé farby urobil nesmierne veľa. Tvrdý hráč a tréner s videním modernejšej a úspešnejšej budúcnosti. Vychoval desiatky reprezentantov a dosiahol so Slovanom pozoruhodné úspechy.

Neprehliadnite

Vydražte si dresy a pomôžte dobrej veci.
Permanentky na novú sezónu 2024/25.
Pozývame vás na Tehelné pole.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.