Úvod Klub Sieň slávy Ferdinand DAUČÍK

Pochdzal zo iah, tudoval v Banskej Bystrici a hrval za tamojiu Slviu. Ako 17-ron u nastupoval za KFC Komrno a roku 1930 sa stal hrom I. sK Bratislava, ke sa vyrieili jeho nrodnostn problmy a mohol hra ligu aj za slovensk mustvo. Hral veda Bullu, orala, Priboja a hne zskal titul amatrskeho majstra SR. Bol dobrm strelcom, ale u v roku prchodu ho trneri preradili do obrany a na tom mieste zbieral slvu. Zujem o neho prejavila aj prask Slavia a v roku 1935, ke mal vborn formu, tam aj prestpil. V Prahe sa stal vazom SEP a 15-nsobnm reprezentantom SR s asou na MS 1938. Bol rovnocenn s najlepmi eskmi hrmi, od Plniku a po Nejedlho. Vdy mal zujem o trnerstvo. U v Prahe viedol ako hr dorast Slavie a ke sa v rokoch vojny vrtil do Bratislavy, stal sa trnerom nho K. Preil v om es spench rokov. Dal si za lohu uvies do ivota modern WM-systm. Zbieral po Slovensku talenty a dosiahol aj vsledky. Titul majstra s K, so skre 121:34 pri dvanstich astnkoch. Neskr, spolu s L. astnm poloili zklady trom titulom majstra za sebou a prelomili prv raz esk hegemniu. Potvrdenm Daukovch kvalt bolo aj to, e vo dvoch zpasoch v roku 1948 bol trnerom reprezentcie proti vajiarsku (1:1) a Raksku (3:1). V belasom drese hrval aj Ferdinandov brat Karol, v rokoch postupu mustva do celottnej ligy. Gandi, poda bielej kvrny v iernych vlasoch, bol tvrd a rozhodn obranca s presnmi odkopmi. Neskr skvel trner emigroval do panielska. Psobil v FC Barcelona, no vysoko ho uznvali v celom panielsku. Mal vek znalosti o modernom futbale a systmoch hry, o vo svojej praxi vyuval. Ako hr i trner urobil azda najviac prve v belasom bratislavskom klube, hoci aj panielom, kde il, vdatne pomhal.

Ferdinand DAUČÍK

(30. 05. 1910 - 14. 11. 1986)

Pochádzal zo Šiah, študoval v Banskej Bystrici a hrával za tamojšiu Sláviu. Ako 17-ročný už nastupoval za KFC Komárno a roku 1930 sa stal hráčom I. ČsŠK Bratislava, keď sa vyriešili jeho národnostné problémy a mohol hrať ligu aj za slovenské mužstvo. Hral vedľa Bullu, Šorala, Priboja a hneď získal titul amatérskeho majstra ČSR. Bol dobrým strelcom, ale už v roku príchodu ho tréneri preradili do obrany a na tom mieste zbieral slávu. Záujem o neho prejavila aj pražská Slavia a v roku 1935, keď mal výbornú formu, tam aj prestúpil. V Prahe sa stal víťazom SEP a 15-násobným reprezentantom ČSR s účasťou na MS 1938. Bol rovnocenný s najlepšími českými hráčmi, od Pláničku až po Nejedlého. Vždy mal záujem o trénerstvo. Už v Prahe viedol ako hráč dorast Slavie a keď sa v rokoch vojny vrátil do Bratislavy, stal sa trénerom nášho ŠK. Prežil v ňom šesť úspešných rokov. Dal si za úlohu uviesť do života moderný WM-systém. Zbieral po Slovensku talenty a dosiahol aj výsledky. Titul majstra s ŠK, so skóre 121:34 pri dvanástich účastníkoch. Neskôr, spolu s L. Šťastným položili základy trom titulom majstra za sebou a prelomili prvý raz českú hegemóniu. Potvrdením Daučíkových kvalít bolo aj to, že vo dvoch zápasoch v roku 1948 bol trénerom reprezentácie proti Švajčiarsku (1:1) a Rakúsku (3:1). V belasom drese hrával aj Ferdinandov brat Karol, v rokoch postupu mužstva do celoštátnej ligy. „Gandi“, podľa bielej škvrny v čiernych vlasoch, bol tvrdý a rozhodný obranca s presnými odkopmi. Neskôr skvelý tréner emigroval do Španielska. Pôsobil v FC Barcelona, no vysoko ho uznávali v celom Španielsku. Mal veľké znalosti o modernom futbale a systémoch hry, čo vo svojej praxi využíval. Ako hráč i tréner urobil azda najviac práve v belasom bratislavskom klube, hoci aj Španielom, kde žil, výdatne pomáhal.

Neprehliadnite

Lukáš Pauschek je novým rekordérom našej ligy.
Cesar Blackman o svojom prvom majstrovskom titule.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.