Úvod Klub Sieň slávy Štefan PRIBOJ

Prv mu, ktor o futbale v tom ase vea vedel. Preto sa stal aj trnerom v I. sK. Uroval zostavu, povedal hrom, o je to systm a ako ho maj uplatni. Bolo to v roku 1923, ke zaal za mustvo hrva a ukazova, ako to vlastne treba robi. Ni zavalitej chlapk priiel so slovenskmi rodimi z Budapeti. Bvali pri ihrisku Trekvsu, tam sa zaal, km prestpil do mustva UTE. oskoro bol hviezdou a vybrali ho aj do reprezentcie Maarska. Precestoval kus futbalovej Eurpy a mohol sa pochvli aj tm, e dal gl slvnemu panielskemu brankrovi Ricardovi Zamorovi. V I. sK bol dievaom pre vetko. Mal obrovsk autoritu, hral i budoval mustvo, ktor si to namierilo k zskavaniu titulov amatrskeho majstra SR. Robil priam revolun prestavbu belasho mustva. Orientoval sa najm na slovensk zdroje. Zskal napr. P. orala z Martina, neskr pribral brankra Hollho zo Zhoria, do zlohy Bonu a Pappa, do toku Uhera, ambala, Jurka, Dauka. Aby bol I. sK skutone slovensk. Takho mua nae mustvo skutone potrebovalo. Uil hrov vetko, o sa v Peti nauil. Prv titul amatrskeho majstra zskal roku 1927, ke hral centra medzi oralom, Polkom ambalom a Uherom. Pri druhom titule roku 1930 mal po avej ruke Suchho a Dauka. Neskr vynikol ako obranca v praskej Slavii i ako reprezentant SSR, ale aj ako trner belasho mustva v Bratislave a potom viacerch v panielsku. No najm Barcelona mu prirstla k srdcu. O Pitu-biho mali zujem aj in kluby, no on nechcel z Bratislavy ods. Sksil to iba na krtky as v Sparte Praha, kde si tie zskal dobr meno. Na sklonku kariry odiiel v mji 1931 do iliny a trikrt ju doviedol do finle majstrovstiev Slovenska SSF. Bol skvel, ve ho poverili aj zostavenm a vedenm reprezentanho mustva Slovenska. Dirigoval ho v zpasoch proti Nemecku, Chorvtsku i Rumunsku.

Štefan PRIBOJ

(2. 5. 1894 - 27. 10. 1957)

Prvý muž, ktorý o futbale v tom čase veľa vedel. Preto sa stal aj trénerom v I. ČsŠK. Určoval zostavu, povedal hráčom, čo je to systém a ako ho majú uplatniť. Bolo to v roku 1923, keď začal za mužstvo hrávať a ukazovať, ako to vlastne treba robiť. Nižší zavalitejší chlapík prišiel so slovenskými rodičmi z Budapešti. Bývali pri ihrisku Törekvésu, tam sa zaúčal, kým prestúpil do mužstva UTE. Čoskoro bol hviezdou a vybrali ho aj do reprezentácie Maďarska. Precestoval kus futbalovej Európy a mohol sa pochváliť aj tým, že dal gól slávnemu španielskemu brankárovi Ricardovi Zamorovi. V I. ČsŠK bol dievčaťom pre všetko. Mal obrovskú autoritu, hral i budoval mužstvo, ktoré si to namierilo k získavaniu titulov amatérskeho majstra ČSR. Robil priam revolučnú prestavbu belasého mužstva. Orientoval sa najmä na slovenské zdroje. Získal napr. P. Šorala z Martina, neskôr pribral brankára Hollého zo Záhoria, do zálohy Bonču a Pappa, do útoku Uhera, Čambala, Jurčáka, Daučíka. Aby bol I. ČsŠK skutočne slovenský. Takého muža naše mužstvo skutočne potrebovalo. Učil hráčov všetko, čo sa v Pešti naučil. Prvý titul amatérskeho majstra získal roku 1927, keď hral centra medzi Šoralom, Poláčkom – Čambalom a Uherom. Pri druhom titule roku 1930 mal po ľavej ruke Suchého a Daučíka. Neskôr vynikol ako obranca v pražskej Slavii i ako reprezentant ČSSR, ale aj ako tréner belasého mužstva v Bratislave a potom viacerých v Španielsku. No najmä Barcelona mu prirástla k srdcu. O Pištu-báčiho mali záujem aj iné kluby, no on nechcel z Bratislavy odísť. Skúsil to iba na krátky čas v Sparte Praha, kde si tiež získal dobré meno. Na sklonku kariéry odišiel v máji 1931 do Žiliny a trikrát ju doviedol do finále majstrovstiev Slovenska ČSSF. Bol skvelý, veď ho poverili aj zostavením a vedením reprezentačného mužstva Slovenska. Dirigoval ho v zápasoch proti Nemecku, Chorvátsku i Rumunsku.

Neprehliadnite

Vydražte si dresy a pomôžte dobrej veci.
Permanentky na novú sezónu 2024/25.
Pozývame vás na Tehelné pole.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.