Úvod Klub Sieň slávy Ján a Jozef Čapkovič

al ojedinel prpad z histrie belasho Slovana. Nielen bratia, ale dokonca dvojiky. Aj s futbalom zaali spolone pod vedenm A. Hloeka. Pokraovali v doraste s J. Hodulkom a ke mali devtns, prestpili z H na druh breh Dunaja do Slovana. Na obrazovke obdivovali Popluhra a zrazu s nm hrali... V lige zaali v roku 1967. Jn o niekoko zpasov skr, ale Jozef ho oskoro nasledoval. Vie perspektvy sa dvali Jnovi, ale kvality sa oskoro vyrovnali a nikto vm nepovie, ktor z nich bol lep. Spolu zskali tri tituly federlnych majstrov (1970, 1974 a 1975), spolu sa radovali zo zisku PVP roku 1969 a dvoch s. pohrov (1968 a 1974). Jn zaal v reprezentcii v roku 1968 a do roku 1974 zohral celkovo 21 zpasov, zahrali si aj na MS 1970 v Mexiku. Jozef vhupol medzi reprezentantov, ke u Jn konil, v roku 1974, a preto sa na trvniku spolu nestretli. Jozef potom reprezentoval 16-krt do roku 1977, ke sa predtm objavil veda Ondrua a zskali na ME zlato s vbornm hodnotenm. To bol vrchol vkonnosti obidvoch obrancov. V belasom drese hral potom Jozef ligu 12 ronkov, Jn desa. A prve on sa ako tonk stal krom ligovch strelcov (1972) a v roku 1977 vsietil st gl, m sa stal lenom Klubu ligovch kanonierov a jednm z najlepch zakonovateov v histrii Slovana. Boli to urasten, rchle a bojovn dvojiky, poda tvre i postavy na nerozoznanie. V roku 1977 bol Jozef na vojenine v Dukle a reprezentoval v ktsku vo svojom poslednom zpase. J. Jordan mu zlomil lakom lcnu kos, o vlastne ukonilo jeho kariru po dlhom dolieovan. Jn narukoval do H Bratislava v tom istom roku a v niej sai u ostal na dlhie. Jozef bol aj poslancom Nrodnej rady SR, Jn bol a je stle tajomnkom KP Devn (bv. H). Jozef zohral v lige 268 zpasov, Jn 286. Takmer ako stopercentn dvojiky, ktor asto dodnes vda na Tehelnom poli, kde preili v ivote najviac radosti. Zaujmav, e trnerstvo ich vemi nepriahovalo.

Ján a Jozef Čapkovič

(11. 1. 1948)

Ďalší ojedinelý prípad z histórie belasého Slovana. Nielen bratia, ale dokonca dvojičky. Aj s futbalom začali spoločne pod vedením A. Hložeka. Pokračovali v doraste s J. Hodulíkom a keď mali devätnásť, prestúpili z ČH na druhý breh Dunaja do Slovana. Na obrazovke obdivovali Popluhára a zrazu s ním hrali... V lige začali v roku 1967. Ján o niekoľko zápasov skôr, ale Jozef ho čoskoro nasledoval. Väčšie perspektívy sa dávali Jánovi, ale kvality sa čoskoro vyrovnali a nikto vám nepovie, ktorý z nich bol lepší. Spolu získali tri tituly federálnych majstrov (1970, 1974 a 1975), spolu sa radovali zo zisku PVP roku 1969 a dvoch Čs. pohárov (1968 a 1974). Ján začal v reprezentácii v roku 1968 a do roku 1974 zohral celkovo 21 zápasov, zahrali si aj na MS 1970 v Mexiku. Jozef vhupol medzi reprezentantov, keď už Ján končil, v roku 1974, a preto sa na trávniku spolu nestretli. Jozef potom reprezentoval 16-krát do roku 1977, keď sa predtým objavil vedľa Ondruša a získali na ME zlato s výborným hodnotením. To bol vrchol výkonnosti obidvoch obrancov. V belasom drese hral potom Jozef ligu 12 ročníkov, Ján desať. A práve on sa ako útočník stal kráľom ligových strelcov (1972) a v roku 1977 vsietil stý gól, čím sa stal členom Klubu ligových kanonierov a jedným z najlepších zakončovateľov v histórii Slovana. Boli to urastené, rýchle a bojovné dvojičky, podľa tváre i postavy na nerozoznanie. V roku 1977 bol Jozef na vojenčine v Dukle a reprezentoval v Škótsku vo svojom poslednom zápase. J. Jordan mu zlomil lakťom lícnu kosť, čo vlastne ukončilo jeho kariéru po dlhom doliečovaní. Ján narukoval do ČH Bratislava v tom istom roku a v nižšej súťaži už ostal na dlhšie. Jozef bol aj poslancom Národnej rady SR, Ján bol a je stále tajomníkom ŠKP Devín (býv. ČH). Jozef zohral v lige 268 zápasov, Ján 286. Takmer ako stopercentné dvojičky, ktoré často dodnes vídať na Tehelnom poli, kde prežili v živote najviac radosti. Zaujímavé, že trénerstvo ich veľmi nepriťahovalo.

Neprehliadnite

Naše dievčatá zo ženského tímu belasých sa zúčastnili najväčšej športovej charitatívnej futbalovej exhibície Legendy Slovenska vs. Osobnosti Integrácie.
Futbalisti David Hrnčár a Martin Trnovský sa zúčastnili na podujatí Deň Tehelného poľa.
Základné školy, ktoré navštívili posledné domáce zápasy Slovana Bratislava v minulej sezóne súťažili o zaujímavé ceny v podobe vstupeniek na predstavenie do Slovenského národného divadla, vecné ceny od ŠK Slovan, či prehliadku štadióna Tehelné pole.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2022 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.