Úvod Klub Sieň slávy Ján PIVARNÍK

V roku 1974 ho odbornci vyhlsili za najlepieho futbalistu republiky. Pamtnci vedia, ak bola vtedy konkurencia a on bol obranca zo vetkch najlep, o je zvltnos. Dostal sa tak na rove najvch s. hrov, medzi Viktora, Popluhra, Masopusta, Novka, Kunu, Dobiaa... Bol jednm z naich najrchlejch obrancov, pvodom atlt-printr. Kee hral dobre aj futbal a spojil dobr s ete lepm, vyla z toho futbalov osobnos. S futbalom zaal, a ke mal 16 rokov a trneri vraveli, e je to u neskoro. Prevrtil vak star nzory naruby. U vtedy bol obrancom s prvlastkom modern, ktor by sa rozhodne uplatnil aj dnes. Predstihol dobu najmenej o desa rokov, najm zsluhou trnera J. Vengloa, ktor ho k moderne viedol. Ke bola v zpase pohoda, vedel si spera posla aj do nskoku a za nm vystreli a zobra mu loptu. asto preprintoval s loptou cel ihrisko a zacentroval skr, ne sa obrana spera stihla sformova. Rados bolo pozera sa. Jn apkovi, vehlk i Masn by vedeli najlepie rozprva, koko im tento obranca pripravil anc. Titul futbalistu roka bol predzvesou na rok 1976, ke sa Janko predstavil v jagavom svetle na ME v Juhoslvii. Pochdza z vchodu, z Cejkova. Hral za Trebiov, VSS Koice, Duklu B. Bystrica a v roku 1972 sa objavil v Bratislave, hoci vyjednval aj so Spartou Praha. Na Tehelnom poli preil es najkrajch rokov. Dvakrt bol majstrom republiky (1974 a 1975), raz vazom s. pohra (1974). Vytudovan prvnik reprezentoval v rokoch 1968 1977, a to 39-krt. Akoby mal miesto vyrendovan, hoci mu konkuroval K. Dobia. Dvakrt hral v B-mustve, 4-krt v olympijskom. Zastnil sa na MS 1970, hoci si nezahral, zlato z Belehradu sme u spomenuli. V lige hral 11 ronkov, 267 zpasov, dal 14 glov. Trikrt operovan koleno viac nedovolilo. Skal to ete v B. Bystrici, v Raksku, s D. Galisom i v panielskom Cadze, ale vrchol u nedosiahol. Stal sa trnerom a cestuje po svete ako Hanzelka, najm po arabskch ttoch.

Ján PIVARNÍK

(13. 11. 1947)

V roku 1974 ho odborníci vyhlásili za najlepšieho futbalistu republiky. Pamätníci vedia, aká bola vtedy konkurencia a on bol obranca zo všetkých najlepší, čo je zvláštnosť. Dostal sa tak na roveň najväčších čs. hráčov, medzi Viktora, Popluhára, Masopusta, Nováka, Kunu, Dobiaša... Bol jedným z našich najrýchlejších obrancov, pôvodom atlét-šprintér. Keďže hral dobre aj futbal a spojil dobré s ešte lepším, vyšla z toho futbalová osobnosť. S futbalom začal, až keď mal 16 rokov a tréneri vraveli, že je to už neskoro. Prevrátil však staré názory naruby. Už vtedy bol obrancom s prívlastkom moderný, ktorý by sa rozhodne uplatnil aj dnes. Predstihol dobu najmenej o desať rokov, najmä zásluhou trénera J. Vengloša, ktorý ho k moderne viedol. Keď bola v zápase pohoda, vedel si súpera poslať aj do náskoku a za ním vystreliť a zobrať mu loptu. Často prešprintoval s loptou celé ihrisko a zacentroval skôr, než sa obrana súpera stihla sformovať. Radosť bolo pozerať sa. Ján Čapkovič, Švehlík či Masný by vedeli najlepšie rozprávať, koľko im tento obranca pripravil šancí. Titul futbalistu roka bol predzvesťou na rok 1976, keď sa Janko predstavil v jagavom svetle na ME v Juhoslávii. Pochádza z východu, z Cejkova. Hral za Trebišov, VSS Košice, Duklu B. Bystrica a v roku 1972 sa objavil v Bratislave, hoci vyjednával aj so Spartou Praha. Na Tehelnom poli prežil šesť najkrajších rokov. Dvakrát bol majstrom republiky (1974 a 1975), raz víťazom Čs. pohára (1974). Vyštudovaný právnik reprezentoval v rokoch 1968 –1977, a to 39-krát. Akoby mal miesto vyárendované, hoci mu konkuroval K. Dobiaš. Dvakrát hral v B-mužstve, 4-krát v olympijskom. Zúčastnil sa na MS 1970, hoci si nezahral, zlato z Belehradu sme už spomenuli. V lige hral 11 ročníkov, 267 zápasov, dal 14 gólov. Trikrát operované koleno viac nedovolilo. Skúšal to ešte v B. Bystrici, v Rakúsku, s D. Galisom i v španielskom Cadíze, ale vrchol už nedosiahol. Stal sa trénerom a cestuje po svete ako Hanzelka, najmä po arabských štátoch.

Neprehliadnite

Prvý rozhovor s našou treťou letnou posilou.
ŠK Slovan získal výraznú posilu do ofenzívy.
Aktuálna edícia dresov zaznamenala veľký úspech u fanúšikov

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.