Funkcionári klubu

PREDSTAVENSTVO KLUBU
Prezident klubu
Predseda predstavenstva
Prezident klubu
Predseda predstavenstva
Viceprezident klubu
Člen predstavenstva
Viceprezident klubu
Člen predstavenstva
MANAŽMENT KLUBU
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ
Viceprezident klubu
Športový riaditeľ
Riaditeľ Akadémie ŠK Slovan
Technicko-investičný riaditeľ
Marketingový riaditeľ
Riaditeľka medzinárodných vzťahov
ODDELENIA
Projektový manažér a koordinátor pre styk s fanúšikmi
On-line marketing, web, grafika
ODDELENIE SKAUTINGU
ŠTADIÓN
Bezpečnostný manažér
Bezpečnostný manažér
Správa štadióna Pasienky
Správa štadióna Pasienky
Správa Akadémie ŠK Slovan
Správa Akadémie ŠK Slovan
Partneri Partners
Platinoví partneri
Platinoví partneri
Platinoví partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Reklamní partneri
Partner mládeže
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Oficiálni dodávatelia
Partner mládeže
Oficiálni dodávatelia
Komunitný a rozvojový partner
Mediálni partneri
Oficiálni dodávatelia
Mediálni partneri
Mediálni partneri
Mediálni partneri
Mediálni partneri
Ostatní partneri
Ostatní partneri
Ostatní partneri
Ostatní partneri
ŠK Slovan na Facebooku ŠK Slovan Facebook Fan-page